مطالب

آخرین یاداشت های سایت

20 تیر

مراحل انجام کاشت پودر

مانند هرکار دیگری انجام کاشت پودر مراحلی دارد که می توانید با اطلاع از آن نسبت به انجام این کار آگاهی داشته باشید.

 

۱- کوتاه کردن ناخن ها

۲- کشیدن سوهان برقی از سر ناخن ها تا قسمت نیمه ناخن ها

۳- زدن ضدقارچ بر روی تمام سطح ناخن

۴- انتخاب سایز تیپ به اندازه مناسب هر انگشت

۵- چسباندن تیپ ها و کات کردن تیپ به اندازه دلخواه مشتری

۶- کشیدن سوهان برقی روی تیپ برای محو کردن خط تیپ

۷- زدن پرایمر برروی سطح ناخن ها به ترتیب (به طوری که یک ناخن را پرایمر می زنیم و وقتی کار کاشت یک ناخن به اتمام رسید در ادامه ناخن بعد را شروع به پرایمر زدن می کنیم)

۸- گذاشتن مواد کاشت پودر از سر تا انتهای ناخن به صورت پله ای

۹- کشیدن سوهان دستی بر روی سطح ناخن به طوری که تمام پستی، بلندی و ضخامت اضافی ناخن را از بین ببریم (و در این مرحله از مشتری سوال می کنید که فرم سر ناخنها به چه شکل باشد)

۱۰- کشیدن سوهان برقی با سر سوهان نرم بر روی سطح ناخن برای صاف کردن و فرم طبیعی دادن به ناخن ها و دورگیری ناخن ها

۱۱- چک کردن پستی و ضخامت ناخن ها

۱۲- کشیدن بافر و سپس کشیدن پلیش روی سطح ناخن ها

۱۳- و در آخر تمیز کردن زیر و دور ناخن ها با سر سوهان نازک، شستن دستها و زدن لاک

  • BLOG_RATING
  • 93 دفعه
مدیر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.